Ελβετικός σταύρος

Από το 2018, το schwizerchrüz.ch είναι ένωση βάσει του ελβετικού δικαίου. Ποιος θέλει να μας στηρίξει, μπορεί να το κάνει με μια συνεισφορά για λογαριασμό της ένωσής μας.

Δεν είμαστε ακόμα αναγνωρισμένοι ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η υποστήριξή σας δεν χαρακτηρίζεται ως δωρεά υπό τη νομική έννοια.

Αν θέλετε να δώσετε απαλλαγή από φόρους, μπορούμε να σας δώσουμε ένα θεμέλιο μέσω του οποίου μπορείτε να επεξεργαστείτε την πληρωμή σας.