Ελβετικός σταύρος

Πληρωμή σε ελβετικά φράγκα CHF:
IBAN CH68 0840 1000 0620 9306 1

Πληρωμή σε ευρώ EUR:
IBAN CH78 0840 1000 0622 7165 2

Migrosbank 8010 Zürich Mülligen για schwizerchrüz.ch, Effingerstrasse 17, 3629 Kiesen, Ελβετία

BIC/SWIFT MIGRCHZZ80A. Clearing Nummer 8401.